Triominos Spelregels: Alles over dit Populaire Legspel (2024)

Over Triominos

Triominos (of Tri-Ominos) is een bekend spelletje dat veel weg heeft van Domino. Tijdens dit spel speel je echter met driehoekige tegeltjes in plaats van rechthoekige en staan er 3 cijfers op elke tegel in plaats van 2. Ben je dus fan van Domino maar zoek je soms net wat meer uitdaging? Dan is Triominos het perfecte spel voor je!

Dit is een spelletje vanaf 6 jaar, wat het leuk maakt voor jong en oud. Je kunt het spel met 2-6 personen tegelijk spelen, afhankelijk van de variant die je hebt.

Tip: kijk ook eens naar Mexican Train, een ander Domino spelletje met wat meer uitdaging en strategie.

Triominos Spelregels Uitgelegd

Je kunt het waarschijnlijk al raden, maar de Triominos regels hebben in de basis veel weg van de Domino spelregels. Als je die regels al kent, zullen veel dingen je bekend voorkomen. Het doel van het spel is om zoveel mogelijk punten te scoren.

Hieronder delen we de complete Triominos speluitleg met je, van voorbereiding tot puntentelling en einde van het spel.

Triominos Spelregels: Alles over dit Populaire Legspel (13)

Voorbereiding van het Spel

Voordat je echt kunt beginnen, moet je een speler aanwijzen die elke beurt een scorelijst bijhoudt.

Alle Triomino steentjes worden op de kop op tafel gelegd en even goed door elkaar geschud. Vervolgens pakt iedere speler een aantal steentjes en plaatst deze op zijn of haar plankje, of simpelweg staand voor je als je geen plankjes hebt. Natuurlijk zorg je ervoor dat je tegenstanders je steentjes niet kunnen zien.

Dit is hoeveel steentjes je moet pakken per aantal spelers:

 • 2 spelers: 9 per persoon
 • 3 of 4 spelers: 7 per persoon
 • 5 of 6 spelers: 6 per persoon

Tip:vanaf 5 jaar kunnen kinderen al Triominos Junior spelen.

Een Beginspeler Bepalen

Het is nu tijd om te kijken wie het spel mag openen. Dit is degene met de hoogste waarde op 1 Triominos tegeltje.

De waarde van Triominos met 3 keer hetzelfde cijfer erop zijn het hoogst. Pas daarna wordt er gekeken naar overige steentjes. In dat laatste geval worden de getallen op het steentje bij elkaar opgeteld om tot een waarde te komen.

Van hoog naar laag zijn dit dus de meest waardevolle stenen:

 • 3 x 5
 • 3 x 4
 • 3 x 3
 • 3 x 2
 • 3 x 1
 • 3 x 0
 • Overige steentjes (neem de som van alle getallen op het steentje)

Let op: in sommige Triomino spellen wordt er ook gebruik gemaakt van het getal 6. Een 3 x 6 is dan natuurlijk meer waard dan een 3 x 5.

Heb je de hoogste trio-steen en ook een 3 x 0 in bezit? Dan mag je zelf bepalen welk van deze stenen je als eerste speelt. Je moet echter wel laten zien dat je ook in het bezit bent van de hoogste trio-steen.

Uitleg van Speelbeurten

De beginspeler legt zijn eerste steentje midden op tafel en scoort hier meteen punten voor. Voor de Triominos puntentelling geldt dat je de getallen op een steentje bij elkaar optelt om tot een waarde te komen. Een 3 - 4 - 1 steentje is dus 3 + 4 + 1 = 8 punten waard. Voor de eerste steen die gelegd wordt ontvang je bovendien nog een bonus van 10 punten.

Let op: speel je als eerste de 3 x 0 terwijl je ook de hoogste trio-steen in bezit hebt? Dan scoor je voor je eerste zet een extra bonus. In totaal is deze set 40 punten waard.

Stenen Aanleggen

Vanaf de beginspeler wordt er met de klok mee gespeeld. Tijdens je beurt mag je altijd 1 tegeltje aan een bestaand tegeltje leggen. Om een steentje aan te leggen, moeten 2 cijfers overeenkomen met een vrijstaand steentje. Je kunt zowel horizontaal als verticaal een steentje aanleggen.

Voorbeeld: de eerste speler heeft een 3 x 2 steentje gespeeld. Jij legt een steentje met 2 - 2 - 4 aan tijdens jouw beurt, zoals op onderstaande afbeelding.

Triominos Spelregels: Alles over dit Populaire Legspel (14)

Tel alle getallen van je gelegde steentje bij elkaar op om te bepalen hoeveel punten je hebt verdiend tijdens je beurt. Zorg ervoor dat degene die de scores bijhoudt dit noteert voordat de volgende speler aan de beurt is.

Geen Steentjes Kunnen of Willen Aanleggen

Kun of wil je tijdens je beurt niet aanleggen? Dan moet je een steentje uit de pot pakken.

Kun of wil je deze steen nog steeds niet aanleggen? Dan pak je nog een steentje. Wil of kun je nog niet? Dan pak je ook nog een derde steentje. Hierna is sowieso iemand anders aan de beurt. Let wel op dat voor elke keer dat je een steentje pakt, je 5 minpunten krijgt.

Als je na het derde steentje nog steeds niet wil of kan spelen, moet je passen. Iemand anders is aan de beurt en er worden 10 extra punten van jouw score afgetrokken. In totaal kom je dan dus uit op 25 minpunten.

Triominos Spelregels: Alles over dit Populaire Legspel (15)

Extra Punten Scoren

Naast de normale score die je krijgt wanneer je een steentje speelt, zijn er nog een aantal manieren om extra punten te verdienen. Je krijgt natuurlijk een bonus voor het eerste steentje op tafel, maar ook voor:

 • Een brug sluiten (40 punten)
 • Een zeshoek (hexagon) maken (50 punten)
 • Een dubbele zeshoek maken (60 punten)
 • Drie zeshoeken maken (70 punten)
 • Als eerste je stenen kwijtraken (25 punten)

Bonuspunten worden altijd gegeven bovenop de normale score die je krijgt van het steentje dat je speelt. We leggen alle situaties hieronder uit.

De Brug

Een brug ontstaat wanneer je een steentje op zo’n manier aanlegt dat je een zijde verbindt met de zijde er tegenover. Je ontvang hiervoor 40 bonuspunten.

Op de afbeelding hieronder zie je een voorbeeld van zo’n brug. Hierbij is de rode steen de steen die je tijdens de beurt aanlegt.

Triominos Spelregels: Alles over dit Populaire Legspel (16)

Een Zeshoek Maken

Maak je tijdens je beurt een zeshoek compleet? Dan ontvang je hiervoor 50 bonuspunten. Als je 1 steen aanlegt en er hierdoor 2 zeshoeken ontstaan, krijg je 60 bonuspunten. Voor 3 zeshoeken met slechts 1 steen krijg je zelfs 70 bonuspunten.

Hieronder een voorbeeld van hoe zo’n zeshoek eruit ziet. De rode tegel is het steentje dat je aanlegt.

Triominos Spelregels: Alles over dit Populaire Legspel (17)

Als Eerste Je Stenen Kwijtraken

Deze situatie spreekt natuurlijk redelijk voor zich. Ben je de eerste speler die al zijn steentjes kwijtraakt? Dan ontvang je hiervoor 25 bonuspunten plus de waarde van alle steentjes die andere spelers nog over hebben.

Einde van een Ronde

Een ronde kan op 2 manieren eindigen:

 • Een speler heeft al zijn steentjes weggespeeld. Je ontvangt hiervoor 25 bonuspunten en telt de waarde van alle steentjes van de overgebleven steentjes van je tegenstanders hier nog bij op. Anders dan bij Domino krijgen je tegenstanders geen minpunten voor overgebleven steentjes.
 • Iedere speler moet passen en niemand kan meer een set doen. Het spel is geblokkeerd en de winnaar van de ronde is degene die de laagste totale waarde op zijn of haar stenen over heeft. Deze punten worden van je score afgetrokken, maar de waarde van de stenen van je tegenstanders krijg je bij je score op.

Tijd voor de volgende ronde!

Einde van het Spel

Het hele spel eindigt zodra een speler in totaal 400 punten heeft gescoord. Let wel op dat als dit midden in een ronde gebeurt, je deze ronde nog wel helemaal moet uitspelen. Je hebt dus nog niet per se gewonnen!

Zodra de laatste ronde ook voorbij is, heeft degene met de meeste punten gewonnen.

Let op: het kan zijn dat je 400 punten hebt midden in een ronde en vervolgens de ronde afsluit met minder dan 400 punten omdat je minpunten hebt gekregen tijdens de ronde. Het spel eindigt op dit moment nog steeds en de winnaar is nog steeds degene met de hoogste score, ook als dit minder dan 400 is.

Triominos Spelregels: Alles over dit Populaire Legspel (18)

Spelregels Triominos Spelvarianten

Bovenstaande uitleg van het spel zijn de normale basisregels van Triominos. Met een beetje creativiteit kun je natuurlijk ook wat variatie in het spel aanbrengen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

 • Versimpelde puntentelling
 • Tijdslimiet
 • Punten vermenigvuldigen

Versimpelde Puntentelling

Wil je tijdens het spel vooral focussen op nieuwe steentjes aanleggen en niet zozeer op de punten? Of speel je samen met jonge kinderen en wil je de puntentelling makkelijk houden? Dan kun je met een versimpelde puntentelling spelen.

Bij de versimpelde puntentelling gelden de volgende regels:

 • Je krijgt geen punten voor het aanleggen van een nieuwe steen (inclusief beginsteen)
 • 1 punt voor een brug
 • 1 punt voor een zeshoek
 • 2 punten voor 2 zeshoeken
 • 3 punten voor 3 zeshoeken
 • 5 punten voor de winnaar van de speelronde

Omdat er veel minder punten verdiend worden, speel je natuurlijk niet door tot de 400 punten.

Tijdslimiet

Voer de druk tijdens het spel op door een tijdslimiet in te stellen. Zo kun je afspreken dat je tijdens je beurt je zet bijvoorbeeld binnen 1 minuut moet doen en anders een steen moet pakken.

Je kunt ook een tijdslimiet afspreken voor het complete spel. Zodra de tijd voorbij is, maak je een eventuele laatste ronde nog wel af.

Punten Vermenigvuldigen

Hou je van veel punten scoren? In plaats van de getallen bij elkaar optellen wanneer je een steentje aansluit, kun je de punten ook met elkaar vermenigvuldigen! In dit geval moet er wel goed gekeken worden naar bonuspunten en eventueel afgesproken worden dat de 0 ook een aantal punten waard is (anders is elk steentje met een 0 slechts 0 punten waard).

Triominos Spelregels: Alles over dit Populaire Legspel (19)

Veelgestelde Vragen en Onduidelijkheden over de Triominos Spelregels

Hieronder behandelen we nog een aantal veelgestelde vragen en onduidelijkheden over het spel, zodat je zeker weet dat je de regels snapt.

Hoe lang duurt Triominos?

Elk spelletje is natuurlijk anders, maar gemiddeld ben je ongeveer 30 minuten bezig.

Hoeveel stenen krijg je bij Triominos?

Het aantal stenen dat je krijgt is afhankelijk van het aantal spelers:

 • 2 spelers: 9 stenen
 • 3-4 spelers: 7 stenen
 • 5-6 spelers: 6 stenen

Hoeveel punten is een brug bij Triominos?

Voor het maken van een brug ontvang je 40 bonuspunten, bovenop de normale score die je krijgt voor je aangelegd steentje.

Wie mag er beginnen?

De speler met het steentje met de hoogste waarde mag het spel beginnen. Steentjes met 3 keer hetzelfde getal zijn aantal meer waard dan andere steentjes.

Wanneer eindigt een ronde?

Een ronde eindigt zodra iemand al zijn steentjes heeft weggespeeld, of zodra iedere speler moet passen.

Ontdek meer Spelregels

Wist je dat je op onze site aan het juiste adres bent voor de uitleg van al je favoriete spelletjes? Kijk bijvoorbeeld eens naar de Rummikub regels, Yahtzee regels of Skip-Bo spelregels als je een ander leuk spelletje zoekt.

Natuurlijk kun je ook gewoon eens rustig rondkijken op onze site. Je komt altijd iets leuks tegen!

Ontdek meer spelletjes

Triominos Spelregels: Alles over dit Populaire Legspel (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Barbera Armstrong

Last Updated:

Views: 5994

Rating: 4.9 / 5 (79 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Barbera Armstrong

Birthday: 1992-09-12

Address: Suite 993 99852 Daugherty Causeway, Ritchiehaven, VT 49630

Phone: +5026838435397

Job: National Engineer

Hobby: Listening to music, Board games, Photography, Ice skating, LARPing, Kite flying, Rugby

Introduction: My name is Barbera Armstrong, I am a lovely, delightful, cooperative, funny, enchanting, vivacious, tender person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.