Paracetamol DOZ tabletki - działanie, dawkowanie, cena, refundacja (2024)

Preparat zawiera paracetamol, lek przeciwbólowy iprzeciwgorączkowy.

Preparat zawiera substancję paracetamol

Lek dostępny bez recepty

 • Paracetamol DOZ — cena i refundacja
 • Co zawiera i jak działa Paracetamol DOZ?
 • Kiedy stosować Paracetamol DOZ?
 • Kiedy nie stosować preparatu Paracetamol DOZ?
 • Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Paracetamol DOZ?
 • Dawkowanie preparatu Paracetamol DOZ
 • Czy można stosować Paracetamol DOZ w okresie ciąży i karmienia piersią?
 • Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?
 • Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Paracetamol DOZ?
 • Inne preparaty na rynku polskim zawierające paracetamol
Nazwa preparatuPostać; dawka; opakowanieProducentCena 100%Cena po refundacji

Paracetamol DOZ

tabletki;500 mg;20 tabl.

DOZ

5,99 zł

Paracetamol DOZ

tabletki;500 mg;60 tabl.

DOZ

14,99 zł

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 lipca 2024 r.

Co zawiera i jak działa Paracetamol DOZ - tabletki?

Substancją czynną preparatu jest paracetamol. Paracetamol wykazuje działanie przeciwbólowe iprzeciwgorączkowe. Mechanizm jego działania polega na hamowaniu aktywności cyklooksygenazy 2(COX-2) wmózgu iw rdzeniu kręgowym, enzymu odpowiedzialnego za syntezę prostaglandyn. Paracetamol nie wykazuje działania przeciwzapalnego, ponieważ praktycznie nie hamuje aktywności cyklooksygenaz isyntezy prostaglandyn wtkankach obwodowych. Nie uszkadza błony śluzowej żołądka. Nie hamuje agregacji płytek krwi inie wpływa na proces krzepnięcia. Po podaniu doustnym paracetamol dobrze iszybko wchłania się zprzewodu pokarmowego. Maksymalne stężenie we krwi uzyskiwane jest wciągu 30–120 minut po podaniu. Paracetamol przenika przez łożysko, atakże do mleka kobiet karmiących piersią.

Kiedy stosować Paracetamol DOZ - tabletki?

Preparat jest wskazany wkrótkotrwałym leczeniu bólów osłabym lub umiarkowanym nasileniu, takich jak:
• bóle głowy
bóle gardła
• bóle migrenowe
• bóle zębów
• bóle mięśni, kości istawów
• bolesne miesiączkowanie
oraz przeciwgorączkowo:
• wprzebiegu przeziębienia igrypy.

Kiedy nie stosować preparatu Paracetamol DOZ - tabletki?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu, jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.

Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane uosób:
• zciężką niewydolnością nerek lub wątroby
• zchorobą alkoholową.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Paracetamol DOZ- tabletki?

Niektóre choroby iinne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. Wpewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.

Nie należy stosować równolegle innych leków zawierających paracetamol, ze względu na ryzyko przedawkowania iwystąpienia ciężkich działań niepożądanych (w tym uszkodzenia wątroby). Należy sprawdzić, czy inne stosowane leki nie zawierają paracetamolu.

Nie stosować dawek większych niż zalecane. Wprzypadku przedawkowania należy niezwłocznie skonsultować się zlekarzem, nawet jeżeli nie występują żadne działania niepożądane.

W okresie stosowania preparatu nie należy spożywać alkoholu. Spożywanie alkoholu wokresie stosowania preparatu może prowadzić do toksycznego uszkodzenia wątroby ijej niewydolności.

U osób wyniszczonych, niedożywionych lub regularnie spożywających alkohol istnieje zwiększone ryzyko uszkodzenia wątroby.

Należy zachować ostrożność uchorych zzaburzeniami czynności nerek lub wątroby iprzed zastosowaniem preparatu skonsultować się zlekarzem.

Osoby uczulone na kwas acetylosalicylowy (potocznie nazywany niekiedy aspiryną) lub inne salicylany powinny zachować ostrożność, ponieważ niewielki odsetek tej grupy (do 5%) może również być uczulony na paracetamol.

Należy zachować ostrożność iprzed zastosowaniem preparatu skonsultować się zlekarzem, jeżeli występuje niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (u osób zniedoborem tego enzymu paracetamol może spowodować hemolizę krwinek czerwonych) lub reduktazy methemoglobinowej.

Paracetamol może wpływać na wyniki niektórych badań laboratoryjnych (np. oznaczanie stężenia glukozy we krwi, oznaczanie kwasu 5-hydroksyindoilooctowego, oznaczanie stężenia kwasu moczowego wsurowicy iinne).

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
Nie stwierdzono wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów ani obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Paracetamol DOZ - tabletki

Preparat ma postać tabletek do stosowania doustnego. Stosuj preparat zgodnie zzaleceniami. Nie przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku, amoże zaszkodzić Twojemu zdrowiu iżyciu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu, skonsultuj się zlekarzem.

Dorośli imłodzież po 12. roku życia:
jednorazowo 1000 mg (2 tabletki), wrazie potrzeby dawkę można powtarzać co 4–6 godzin, nie częściej niż 4razy na dobę.

Dzieci 6.–12. roku życia:
jednorazowo 250–500 mg (0,5–1 tabletki), wrazie konieczności dawkę można powtarzać co 4–6 godzin, nie częściej niż 4razy na dobę.

Nie stosować udzieci do 6. roku życia.

Bez konsultacji zlekarzem nie należy stosować preparatu dłużej niż3 dni.

Czy można stosować Paracetamol DOZ - tabletki w okresie ciąży ikarmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji zlekarzem!
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku wokresie ciąży lub wokresie karmienia piersią skonsultować się zlekarzem iwyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia ikorzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś wciąży lub planujesz ciążę, skonsultuj się zlekarzem przed zastosowaniem preparatu.

Paracetamol przenika przez łożysko. Stosowanie preparatu ukobiet wciąży jest dopuszczone wyłącznie wsytuacji zdecydowanej konieczności. Należy wówczas stosować najmniejszą zalecaną dawkę przez możliwie najkrótszy czas ijak najrzadziej.

Paracetamol przenika do mleka kobiet karmiących piersią. Wokresie karmienia piersią paracetamol może być stosowany wyłącznie wrazie zdecydowanej konieczności.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza owszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również otych, które są wydawane bez recepty.

Poinformuj lekarza owszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również otych, które są wydawane bez recepty.

Nie należy stosować preparatu, jeżeli przyjmowane są inne leki zawierające paracetamol (ryzyko przedawkowania paracetamolu iwystąpienia ciężkich działań niepożądanych, wtym uszkodzenia wątroby). Należy sprawdzić czy inne stosowane leki nie zawierają paracetamolu.

Należy zachować ostrożność stosując preparat równolegle z:
• lekami przyspieszającymi opróżnianie żołądka, np. metoklopramid (zwiększenie szybkości wchłaniania paracetamolu)
• lekami hamującymi opróżnianie żołądka, np. propantelina (opóźnianie wchłanianie paracetamolu)
• lekami przeciwzakrzepowymi zgrupy kumaryny (np. warfaryna) oraz heparynami (zwiększone ryzyko krwawień)
• induktorami enzymów wątrobowych, takimi jak: ryfampicyna, barbiturany, niektóre leki przeciwpadaczkowe np. karbamazepina, fenytoina, fenobarbital, prymidon oraz ziele dziurawca (możliwe zwiększenie hepatotoksyczności paracetamolu wwyniku zwiększonego iszybkiego powstawania toksycznych metabolitów)
• zydowudyną (możliwe nasilanie toksycznego działania zydowudyny na szpik kostny, ryzyko neutropenii)
• zinhibitorami MAO oraz wokresie 2tygodni po zaprzestaniu ich stosowania (możliwe wystąpienie stanu pobudzenia iwysokiej gorączki)
• niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ) (zwiększenie ryzyka występowania zaburzeń czynności nerek, raka nerki lub pęcherza moczowego)
• kofeiną (nasilenie przeciwbólowe działanie paracetamolu)
• probenecydem (konieczność zmniejszenia dawki paracetamolu)
• chloramfenikolem (możliwe zwiększenie stężenia chloramfenikolu wosoczu inasilenie jego działania toksycznego)
• salicylamidem (możliwe wydłużenie okresu półtrwania paracetamolu)
• izoniazydem (zmniejszenie klirensu paracetamolu, nasilenie jego działania itoksyczności)
• lamotryginą (możliwe osłabienie działania lamotryginy).

Podczas stosowania preparatu nie wolno spożywać alkoholu. Spożywanie alkoholu wokresie stosowania preparatu może prowadzić do toksycznego uszkodzenia wątroby ijej niewydolności.

Paracetamol może wpływać na wyniki niektórych badań laboratoryjnych (np. oznaczanie stężenia glukozy we krwi, próby wątrobowe, ocena niewydolności trzustki, pomiar czasu protrombinowego, badanie stężenia metadrenaliny wmoczu iinne).

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Paracetamol DOZ- tabletki?

Jak każdy lek, również Paracetamol DOZ może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one uwszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są zreguły większe, niż szkody wynikające zpojawienia się działań niepożądanych.

Działania niepożądane występują rzadko lub bardzo rzadko. Możliwe: nudności, wymioty, zaburzenia czynności wątroby (w przypadku przedawkowania paracetamolu może wystąpić ostra niewydolność wątroby, uszkodzenie lub martwica wątroby), zaburzenia czynności nerek, kolka nerkowa, martwica brodawek nerkowych, ostra niewydolność nerek, zaburzenia hematologiczne (małopłytkowość, agranulocytoza, methemoglobinemia, leukopenia). Możliwe reakcje nadwrażliwości: świąd, wysypka, pokrzywka, rumień, obrzęk naczynioruchowy (obrzęk może dotyczyć twarzy, krtani, języka imoże utrudniać oddychanie), skurcz oskrzeli, duszność, reakcje anafilaktyczne, aż do objawów wstrząsu anafilaktycznego (przyspieszenie czynności serca, gwałtowne obniżenie ciśnienia tętniczego, utrata przytomności). Bardzo rzadko ciężkie reakcje skórne.

Inne preparaty na rynku polskim zawierające paracetamol

Apap (tabletki)APAP dla dzieci FORTE (zawiesina doustna)Apap Junior (granulat)Calpol 6 Plus (zawiesina doustna)Efferalgan (czopki)Efferalgan (tabletki musujące)Efferalgan Forte (tabletki musujące)Infacetamol (roztwór doustny)Laboratoria PolfaŁódź Paracetamol (tabletki)Panacit (tabletki)Panadol dla dzieci (zawiesina doustna)Panadol Sprint (tabletki powlekane)Panaprex (tabletki powlekane)Paracetamol Accord (tabletki)Paracetamol Aflofarm (zawiesina doustna)Paracetamol Aurovitas (tabletki)Paracetamol B. Braun (roztwór do infuzji)Paracetamol Biofarm (tabletki)Paracetamol Biofarm (tabletki powlekane)Paracetamol Farmina (czopki)Paracetamol Filofarm (tabletki)Paracetamol Forte APTEO MED (zawiesina doustna)Paracetamol Galena (syrop)Paracetamol Hasco (czopki)Paracetamol Hasco (tabletki powlekane)Paracetamol Hasco (zawiesina doustna)Paracetamol Hasco Forte (zawiesina doustna)Paracetamol Kabi (roztwór do infuzji)Paracetamol Synoptis (tabletki)Paracetamol Zentiva (tabletki)Pedicetamol (roztwór doustny)

Paracetamol DOZ  tabletki - działanie, dawkowanie, cena, refundacja (2024)

FAQs

Ile kosztują tabletki paracetamol? ›

Cena: 7,90 PLN

SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O. tabl.

Ile kosztuje 50 tabletek paracetamolu? ›

Aktualnie ten produkt możesz kupić najtaniej za kwotę 5.49 zł.

Czy APAP i paracetamol to jest to samo? ›

Preparaty Apap - to leki zawierające paracetamol o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym dostępne bez recepty. Lek sprawdza się przy bólach różnego pochodzenia: ból głowy, ból kręgosłupa, ból brzucha. Lek Apap zalecany jest podczas przeziębienia i grypy. Najbardziej popularną dawką paracetamolu jest 500mg.

Co to jest paracetamol DOZ? ›

Produkt leczniczy stosuje się w bólach różnego pochodzenia, jak na przykład: bóle głowy, gardła, zębów, migreny, bólów kostnych, stawowych i mięśniowych, czy bolesnego miesiączkowania. Paracetamol DOZ jest wskazany również jako środek łagodzący objawy przeziębienia czy stanach grypopochodnych.

Czy paracetamol 500 jest na receptę? ›

Paracetamol 500 mg to lek bez recepty o działaniu przeciwbólowym oraz przeciwgorączkowym. Preparat stosowany jest w celu leczenia bólów o różnym podłożu. Bardzo dobrze sprawdza się w bólach głowy, w tym migrenowych. Paracetamol od Polfa-Łódż łagodzi dolegliwości bólowe towarzyszące miesiączce, a także w obrębie stawów.

Co ile można brac paracetamol 1000 mg? ›

Dawkowanie paracetamolu u dorosłych i dzieci powyżej 12-ego roku życia jest takie samo. Zaleca się pojedynczą dawkę 500 – 1000 mg, powtarzaną co 4-6 godzin. Maksymalnie w ciągu doby, nie należy przyjmować więcej niż 4000 mg tej substancji.

Czy paracetamol 1000 jest na receptę? ›

Przeznaczony do stosowania w bólu różnego pochodzenia (bóle głowy, mięśni, zębów, bóle menstruacyjne) oraz w łagodzeniu objawów przeziębienia i grypy (gorączka, bóle kostno-stawowe). Lek dostępny bez recepty.

Co ile można brać paracetamol 500? ›

Dawkowanie paracetamolu

Zalecana doustna, pojedyncza dawka paracetamolu u pacjentów pełnoletnich wynosi 500-1000 mg. Lek można przyjmować 3-4 razy na dobę, wtedy gdy jest to konieczne. Maksymalna dopuszczalna dawka dobowa leku osób dorosłych o wadze powyżej 50 kg wynosi 4 g na dobę.

Jaki jest najmocniejszy paracetamol? ›

Apap Extra to najsilniejszy lek przeciwbólowy z rodziny Apap. 1 tabletka zawiera paracetamol 500 mg, kofeina 65 mg oraz substancje pomocnicze: powidon, woda oczyszczona, skrobia kukurydziana, metyloceluloza, talk, wapnia stearynian.

Co jest lepsze paracetamol czy ibuprofen? ›

Pewną przewagą ibuprofenu jest działanie przeciwzapalne, którego nie posiada paracetamol. Ogólnie uważa się, że skuteczność paracetamolu i ibuprofenu w leczeniu bólu są podobne. Część badań wykazuje jednak na nieco większą efektywność ibuprofenu jako leku na gorączkę u dzieci i dorosłych.

Czy paracetamol jest lekiem przeciwzapalnym? ›

Paracetamol, czyli acetaminoafen, jest lekiem o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. W przeciwieństwie do leków z grupy NLPZ nie wywołuje owrzodzeń błony śluzowej żołądka, nie upośledza czynności płytek krwi i nie indukuje duszności u chorych z astmą aspirynową. Nie posiada właściwości przeciwzapalnych.

Po jakim czasie zaczyna działać paracetamol? ›

Paracetamol to lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy, którego działanie rozwija się po 15‑30 min od podania doustnego, a maksymalne stężenie w surowicy osiągane jest po ok. 60 min. Po podaniu dożylnym efekt przeciwbólowy pojawia się po 5‑10 min, a czas działania leku utrzymuje się przez 4‑6 godz.

Jakich leków nie można łączyć z paracetamolem? ›

Z kolei paracetamolu nie należy podawać łącznie z kwasem acetylosalicylowym, ponieważ może dojść do uszkodzenia nerek. Nie można zażywać go też razem z lekami pobudzającymi metabolizm z udziałem cytochromu P-450, np. rifampicyną i izoniazydem.

Ile kosztuje paracetamol w tabletkach? ›

0,30 zł / szt. Paracetamol DOZ, 500 mg, tabletki, 20 szt. 60 szt. 0,25 zł / szt.

Jakie są skutki uboczne paracetamolu? ›

świąd, wysypkę, obrzęk; zmiany w morfologii; złe samopoczucie, niedociśnienie; zmianę aktywności enzymów wątrobowych – długotrwałe dawkowanie paracetamolu również niesie takie ryzyko, dlatego wymaga regularnego sprawdzania aktywności transaminaz wątrobowych.

Czy paracetamol 500 można kupić bez recepty? ›

Paracetamol jest najpopularniejszym lekiem przeciwbólowym dostępnym bez recepty. Stosuje się go do łagodzenia bólu i gorączki.

Ile kosztują tabletki Apap 12 sztuk? ›

12 szt. 0,73 zł / szt. Apap, 500 mg, tabletki powlekane, 12 szt.

Co ile brać paracetamol 500mg? ›

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat Doustnie, 2 tabletki. W razie konieczności dawkę można powtarzać co 4 godziny, do 4 razy na dobę. Maksymalna dawka dobowa paracetamolu wynosi 4 g (8 tabletek). Dzieci w wieku od 6 do 12 lat Doustnie, od pół do 1 tabletki.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Tish Haag

Last Updated:

Views: 5715

Rating: 4.7 / 5 (67 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Tish Haag

Birthday: 1999-11-18

Address: 30256 Tara Expressway, Kutchburgh, VT 92892-0078

Phone: +4215847628708

Job: Internal Consulting Engineer

Hobby: Roller skating, Roller skating, Kayaking, Flying, Graffiti, Ghost hunting, scrapbook

Introduction: My name is Tish Haag, I am a excited, delightful, curious, beautiful, agreeable, enchanting, fancy person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.